TE NJOHIM DHE PROMOVOJME AUTORET SHQIPTARE

Ne vijim te maratones se aktiviteteve, u lexuan e interpretuan, ne ambiente te hapura e ne salla, poezi te autoreve te ndryshem. Nje nder ta ishte edhe poeti Hasan Qyqalla, i cili vjen per lexuesin me nje vellim te ri poetik.