Promovimi i Librit z. Behar Gjoka : Fenomeni Blushi“Fenomeni Blushi’’ ishte një libër studimor që solli një vlerë të re në fushën e kritikës, nga studiuesi Behar Gjoka.
Kjo na bëri që ta prezantojmë këtë prurje si një risi, duke i mëshuar fort, mungesës së institucionit të kritikës letrare, dhe duke mbështetur individët krijues e studiues që të merren me këtë fushë.