Aktivitet për 8 Marsin


Gruaja është forcë e vlerë e madhe shoqërore.


Ajo do përkrahur në hapat që ndërmerr për të forcuar kështu, statusin e saj shoqëror.
Këtë mund ta bëjnë shumë mirë edhe vetë gratë për njëra-tjetrën.
Kjo moto na bëri që në Festën e Gruas, të mbledhim gra të komuniteteve të ndryshme, të cilat prezantuan arriitjet dhe ambiciet në vazhdim, duke u krijuar një atmosferë festive e clodhëse për to.