Aktivitet për 8 Marsin


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/harpa/public_html/wp-content/plugins/ultimate-responsive-image-slider/layout.php on line 15


Gruaja është forcë e vlerë e madhe shoqërore.


Ajo do përkrahur në hapat që ndërmerr për të forcuar kështu, statusin e saj shoqëror.
Këtë mund ta bëjnë shumë mirë edhe vetë gratë për njëra-tjetrën.
Kjo moto na bëri që në Festën e Gruas, të mbledhim gra të komuniteteve të ndryshme, të cilat prezantuan arriitjet dhe ambiciet në vazhdim, duke u krijuar një atmosferë festive e clodhëse për to.